Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαμανουσάκης Στάθης


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαλάνης Θανάσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παπαμανουσάκης Στάθης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παπαμανουσάκης Γιώργος