Λειτουργία Συλλόγου για τον Μήνα Ιούνιο

2019-05-25

Για τον Μήνα Ιούνιο ο Σύλλογος θα λειτουργήσει τις Κυριακές 9 - 16 και 23.

Επίσης ενδέχεται στις 2/6 ημέρα επαναληπτικών Εκλογών ο Σύλλογος να λειτουργήσει κανονικά.Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την συγκεκριμένη ημερομηνία.